Servis štampača IndjijaUsluge koje pružamo vezano za servis štampača i servis fotokopir aparata, podrazumevaju kompletno testiranje istih. Aparat se sređuje, čisti i proveravaju se svi njegovi vitalni delovi. Po potrebi se zamenjuju dotrajali delovi uz saglasnost korisnika.

Za klijente, kod kojih ne sme da dođe do zastoja u radu, dok im se štampač popravlja, dajemo na upotrebu naš štampač bez ikakve nadoknade.